<< till startsidan

Clearingnummer

Sök clearingnummer eller bank

9599 är clearingnummer i Erik Penser Bankaktiebolag

Fakta om Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser är en finansman som bedrivit många verksamheter genom åren. Under 80 och 90-talen var Erik Penser en av Sveriges mest inflytelserika finansmän. Finanskrisen under 90-talet tvingade Penser att ge upp flera företag och en utdragen rättstvist med Nordbanken slutade med att Erik fick sälja fyra av sina företag för 1 krona styck till Nordbanken.

Den nya bankverksamheten Erik Penser Bankaktiebolag kom till 2008 då Erik Penser Fondkommission bytte namn. Mottot för banken är att vara personlig.

Banken erbjuder många finansiella tjänster där privatbankstjänster, kapitalförvaltning, pensioner och skatter är några av områdena. Vilka vänder sig banken till? Ett citat från hemsidan lyder:

Du bör helst ha en väl tilltagen spargris redan när du kommer hit.

Clearingnummer är ett nummer som unikt identifierar en svensk bank. Clearingnumren används i Sveriges Riksbanks betalningssystem "RIX" och av alla banker för att ange till vilken bank en betalning ska adresseras. Här på Hitta Clearingnummer.se kan du lära dig mer om clearingnummer.

Banker A-Ö

Integritetspolicy