<< till startsidan

Clearingnummer

Sök clearingnummer eller bank

9910 är clearingnummer i Euroclear Sweden

Fakta om Euroclear Sweden

Det enda svenska systemet för värdepappersavveckling drivs av Euroclear Sweden. Verksamheten startade 1971 och gick under namnet Värdepapperscentralen. Euroclear för register över de flesta aktier och räntepapper som handlas i Sverige. I verksamheten ingår också hantering av värdepapperskonton, s.k. vp-konton.

Clearingnummer är ett nummer som unikt identifierar en svensk bank. Clearingnumren används i Sveriges Riksbanks betalningssystem "RIX" och av alla banker för att ange till vilken bank en betalning ska adresseras. Här på Hitta Clearingnummer.se kan du lära dig mer om clearingnummer.

Banker A-Ö

Integritetspolicy